KONTAKT

DKU Sp. z o.o. ul. Łamana 2A, 30-689 Kraków

Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

tel. 791 007 758

e-mail: biuro@dku.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000488132 NIP: 6793097255 REGON: 122992719

nr konta: 89203000451110000003291750

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejme informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest DKU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łamana 2A 2, 30-689 Kraków, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi szkody;

Informuję, że przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do zakończenia obsługi szkody o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy, której będziesz stroną a następnie mogą zostać zniszczone.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronienie danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a) Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie skutkować może brakiem realizacji usługi, o którą wnioskujesz.

Dane mogą być udostępniane przez DKU Sp. z o.o. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być: Biuro Rachunkowe Ulisses – księgowość

Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie jest Pan Stanisław Dużyk adres e-mail: biuro@dku.com.pl;