DLACZEGO DKU

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY PEŁNĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ:

• pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
• pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
• ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
• rehabilitację
• pomoc psychologa i psychiatry
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
• zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
• zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
• wyrównanie utraconego dochodu
• koszty opieki osób trzecich
• zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
• zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
• w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
• w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE Z MOŻLIWYCH

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 700–1200 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2000–6000 zł.

Dopłaty do odszkodowań

Każdy kierowca w czasie swojego stażu za kółkiem, był niejednokrotnie narażony na uczestniczenie w kolizji drogowej. Drobne stłuczki zazwyczaj oznaczają jedynie drobne uszkodzenia uczestniczących aut i trochę nerwów. Sytuacja staje się o wiele poważniejsza, gdy wskutek zdarzenia drogowego
poszkodowani są ludzie. Niestety, często wiąże się to z obrażeniami i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
Jakby tego było mało, dopełnieniem nieszczęść związanych z wypadkiem, bywa nieodpowiedzialna i niczym nieuzasadniona postawa firm ubezpieczeniowych, które w rażący sposób zaniżają odszkodowania powypadkowe, należne za poniesione szkody na zdrowiu.

Zwykle osoba poszkodowana przyjmuje bez wahania odszkodowanie, w kwocie zaproponowanej przez ubezpieczyciela, nie zdając sobie nawet sprawy, że otrzymała zaniżone odszkodowanie i powinno ono być znacznie wyższe.
Warto pamiętać, że ubezpieczyciele średnio płacą od 700 do 1200 zł za każdy jeden procent uszczerbku dla zdrowia, podczas gdy na drodze sądowej zwykle osiąga się odszkodowanie na poziomie do 2000 do 6000 zł za każdy procent uszczerbku.
Zaniżanie odszkodowań jest typową praktyką firm ubezpieczeniowych, które w ten sposób zmniejszają swoje obciążenia wynikające z wykupionych polis, zwiększając jednocześnie w ten sposób zyski.

Celem, jaki sobie stawiamy, jest uświadomienie ludziom, że należy walczyć o godne odszkodowanie w takich wypadkach. Filozofią działania naszej firmy jest więc wsparcie poszkodowanych w dochodzeniu należnych im praw. Wsparcie profesjonalne i realizowane w pełnym zakresie – od pomocy w zredagowaniu pism do ubezpieczyciela, aż do reprezentowania poszkodowanego w czasie ewentualnej sprawy sądowej.

Dążąc do przedstawienia pełnych okoliczności zdarzeń, w wyniku których poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, pomagamy naszym klientom wyjaśnić pełny przebieg kolizji i skompletować dokumentację sprawy, m.in. poprzez:
– zgromadzenie dowodów i zebranie informacji zawartych w dokumentacji policyjnej, medycznej i sądowej;
– weryfikacje wcześniejszych orzeczeń oraz ocenę skutków wypadków przez lekarzy z doświadczeniem biegłych sądowych;
– wskazanie dodatkowych badań i konsultacji, które mogą okazać się pomocne w toku dochodzenia roszczeń.

Nasze działania, poza osiągnięciem należnego godziwego odszkodowania, mają na celu także pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z doznanego uszczerbku, a więc m.in. zwrot: kosztów leczenia (w tym zakupu leków) i rehabilitacji, kosztów opieki pełnionej przez osoby trzecie, kosztów wydatków na dostosowanie diety do wymagań rekonwalescencji, kosztów dojazdów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a w przypadku innych zwiększonych potrzeb, również kosztów z tego wynikających.