ZGŁOSZENIE SZKODY

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w:

• wypadku komunikacyjnym
• wypadku przy pracy,
• wypadku w rolnictwie,
• doznał obrażeń, idąc nierównym lub nieodśnieżonym chodnikiem,
wypełnij niniejszy formularz zgłoszenia wypadku online.
Zgłoszenie zostanie przesłane do jednego z naszych doradców, który skontaktuje się z Państwem oraz bezpłatnie udzieli wszelkich wskazówek dotyczących sposobu dalszego postępowania

DKU reprezentuje poszkodowanego w trakcie całego proces likwidowania szkody:

 • Wystąpienie do Policji/Prokuratury o udostępnienie danych sprawcy zdarzenia wraz z podaniem firmy ubezpieczeniowej, w której zawarł polisę OC.
  • Wystąpienie do jednostek prowadzących leczenie Poszkodowanego o wydanie odpisów dokumentacji medycznej (jeżeli Poszkodowany takowej nie posiada).
  • Sporządzenie w imieniu Poszkodowanego wniosku do firmy ubezpieczeniowej z odpowiednimi roszczeniami finansowymi: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, odszkodowanie, opieka osób trzecich, renta alimentacyjna, renta uzupełniająca, zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej, stosowne odszkodowanie po stracie osoby bliskiej.
  • Prowadzenie w imieniu Poszkodowanego korespondencji z firmą ubezpieczeniową oraz monitorowanie przebiegu likwidacji szkody.
  • Prowadzenie negocjacji ugodowych.
  • W przypadku gdy firma ubezpieczeniowa wypłaci niższe od naszego roszczenia kwoty, sporządzamy odwołanie od wydanej przez ubezpieczyciela decyzji.
  • pozwanie firmy ubezpieczeniowej o zapłatę w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa oddali nasze odwołanie oraz w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego.W celu umówienia się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą lub uzyskania konsultacji telefonicznej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia szkody.

Szanowna Pani, Szanowny Panie.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejme informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest DKU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łamana 2A 2, 30-689 Kraków, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi szkody;

Informuję, że przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do zakończenia obsługi szkody o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy, której będziesz stroną a następnie mogą zostać zniszczone.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronienie danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a) Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie skutkować może brakiem realizacji usługi, o którą wnioskujesz.

Dane mogą być udostępniane przez DKU Sp. z o.o. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być: Biuro Rachunkowe Ulisses – księgowość

Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie jest Pan Stanisław Dużyk adres e-mail: biuro@dku.com.pl;